Warning: include(/home/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/home/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home2/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once(/home/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(): Failed opening '/home/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home2/rahimehs/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
rahimeh

شعر

. … درازای زمان را با پاره ی زنجیر خویش می سنجم و ثقل آفتاب را با گوی سیاه پای بند در دو کفه می نھم و عمر در این تنگنای بی حاصل چه کاھل می گذرد ! قاضی تقدیر با من ستمی کرده است . به داوری میان ما راکه خواھد گرفت ؟ من اطلاعت بیشتر دربارهشعر[…]

شعر

  یکی اندیشه در آغاز ھنوز گدازه ای  گرم و روان  است ھر گدازه  اما گرد خویش بارویی  پی می ریزد ھر اندیشه ، عاقبت خود را با  ” قوانین ”  خفه می کند.

شعر

    انسانی را در خود کشتم انسانی را در خود زادم و در سکوت مرگبار خود مرگ و زندگی را شناختم . اما میان این ھر دو ، من ، لنگر پر رفت و آمد دردی بیش نبودم : درد مقطع روحی که شقاوت ھای نادانی اش از ھم دریده است …   شاملو

حرف اول

هدفم از عکاسی لذت بردن از ثبت چیز هایی است که در نظرم جذاب و جالب میایند. دوربین از منظر من محفظه ای استکه ارتباطبین ذهن و قلب من را با قصار بیرون برقرار می کند. علاقمند به شناسایی شکل های جدیداز اجسام ٬ افراد و مناظر اطرافم هستم و همیشه بعد از این فرایند اطلاعت بیشتر دربارهحرف اول[…]